OM OSS

Vi jobbar med järnvägens utveckling och säkerhet. Genom vår breda kunskap om elkraft, signal, kontaktledning och projektledning kan vi vara en kompetent partner vid arbeten med om- och tillbyggnadsprojekt av järnvägen. Såväl när det gäller teknisk projektledning som mer handfast arbete. Vi är fem delägare i bolaget och alla är aktiva i det dagliga arbetet.

LITZ grundades 2011. Både ägarna och medarbetare har lång erfarenhet i branschen. Vi har goda samarbeten med andra leverantörer på marknaden och kan därför täcka större behov även om vi är ett litet, om än växande, företag.

Från vår bas i Mellansverige har vi en bra utgångspunkt för att göra jobb i större delen av landet. Vårt främsta geografiska arbetsområde är Mellansverige.


©2018 Litz ab